Освіта в Данії. Що різнить цю систему від української?

Освіта в Данії сповідує принцип «навчання для життя». Для датчан він означає, що навчання має всебічно розвивати особистість, а не перетворювати людину на заручника системи. Знання для людини, а не людина для знань!

Загалом, датська система освіти тотожна до нашої і також складається з трьох рівнів:

● Початкова та базова середня освіта (grundskole).

● Повна середня освіта (ungdomsuddannelser).

● Вища освіта (videregående uddannelser).

Проте, початкова та базова - все ж таки мають свої особливості. Реформа системи шкільної освіти, що була проведена у Данії, базувалася на двох основних складових:

- посилення впливу батьків на життєдіяльність школи;

- зміцнення й розширення співпраці педагогів та дітей.

Батьки мають великий вплив на навчання у школі і вибір дітьми того чи іншого предмету, можуть настояти на повторному навчанні своєї дитини у будь якому класі, разом вибирати предмети у 8-му та 9-му класах, а також вибирати, які іспити здаватиме випускник.

Головною перевагою навчання у Данії є розвиток творчих здібностей, гнучкості мислення, уміння взаємодіяти один з одним. Дітей вчать вільно висловлювати свої думки, брати участь у вирішенні поставлених завдань.

Основний принцип шкільної освіти полягає у тому, що процес так само важливий, як і остаточний результат, а інтересами окремої особистості не можна нехтувати заради вимог системи. У школах Данії на учнів не можна не тільки кричати, але і просто підвищувати голос. Шкільна адміністрація не має права самостійно розділяти учнів за здібностями і на цій основі формувати класи.

У школах діють шкільна, педагогічна та учнівська ради. Перша працює під управлінням директора і вирішує методичні завдання. Учнівська рада включає і школярів, і педагогів, але вчителі мають тільки дорадчі голоси. Учнівська рада пов'язана зі шкільною радою, а та, у свою чергу, з муніципальною. На розсуд шкільної ради залишено визначення стратегії розвитку навчального закладу. До шкільної ради входять семеро батьків, два педагоги, два учні і представник мерії, що має право дорадчого голосу. Ні міністерство, ні муніципалітети не вправі регламентувати їхню діяльність.

У Данії діти вивчають не більше 5 уроків у день, причому, два з них — фізкультурно-спортивного спрямування. У датській школі майже не задають домашнього завдання, а тільки так звані «прожекти» – те, що віддалено нагадує реферат.

Поширена думка, що датські школярі слабкі у точних науках…Це питання ми поки що залишаємо відкритим, до наступного висвітлення теми про шкільну освіту в Данії та її особливості.